Alex (till vänster) och Per (till höger).

Alex (till vänster) och Per (till höger).

Alex och Per heter vi!

Mången filmer har vi sett genom åren, och konsumtionstakten har knappast avtagit. En dag slog det oss att vi borde spela in när vi babblar film.

Tack till vår vän Stefan för den coola logon!